Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Vaatwerk

houten bekertje
Plek van de vondst