Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Vaatwerk

houten bekertje
Plek van de vondst