Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Veger/stoffer

2 heidebezems
Plek van de vondst