Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Vingerhoed

Bronzen vingerhoed
Plek van de vondst