Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Waaier

Fragmenten van een benen waaier en een klein ijzeren staafje waarmee de fragmenten oorspronkelijk bijeengehouden werden.
Plek van de vondst