Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Wapen (onderdeel)

IJzeren pijlpunt
Plek van de vondst