Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Waterleidingbuis

Loden buis, platgedrukt en voorzien van gaten voor koppelstuk ? Waterleiding ?
Plek van de vondst