Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Werktuig/gereedschap (onderdeel)

IJzeren spits. Pilumpunt?
Plek van de vondst