Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Werktuig/gereedschap (onderdeel)

Romeinse ijzeren hak
Plek van de vondst