Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Werktuig/gereedschap (onderdeel)

replica van een Romeinse steen met inscriptie (origineel 5413)
Plek van de vondst