Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Zaag

Deel van een ijzeren zaagblad.
Plek van de vondst