Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Zaag

Fragment ijzeren zaag
Plek van de vondst