Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Zaag

Fragment ijzeren zaag
Plek van de vondst