Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Zegeldoos

Zegeldoosje zonder deksel
Plek van de vondst