Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan op bezoek in De Hoek in Koudekerk

1 maart 2018 - 20:45  •  Nieuw Elan  •  reacties

Nieuw Elan op bezoek in De Hoek in Koudekerk

Alphen aan den Rijn - Zorgpunten zijn, volgens Nicoline Wamsteker, de maar niet van de grond komende woningbouw, de efficiëntie van het ambtenarenkorps, de vertraging bij de renovatie van het Hofstedepark en de ontbrekende ondersteuning van vrijwilligers. Vanuit de voetbalvereniging wordt daaraan toegevoegd dat er veel wordt gevraagd vanuit 'de gemeente' maar dat er geen budget beschikbaar wordt gesteld om de vraag ook goed uit te kunnen voeren.

Woningbouw
Over de woningbouw wordt al jaren gepraat, maar de bottom line is dat er gewoon behoefte is aan woningen en dat die er niet zijn. "Ik heb sinds oktober de woningbouw in de dorpen in mijn portefeuille", legt Gerard van As uit. "Woningbouw in Koudekerk is een prioriteit. Waar we al heel lang op wachten is een uitspraak van de Raad van State over Rijnpark. Als dat goedkomt, gaan we er in een keer voor. Als we als gemeente teruggefloten worden, moeten er andere mogelijkheden achter de hand zijn. Dan moet er toch met Dorrepaal over uitplaatsing worden gepraat en met de sportverenigingen over kavelruil."

Wijk- en dorpsbudget
Een belangrijk punt voor de dorpsbewoners is het gevoel dat zij door ambtenaren niet altijd serieus worden genomen. André de Jeu herkent de klacht: "Wij vinden het een zwaar punt voor onderhandelingen om de dorpen en wijken een eigen budget toe te kennen, zodat dit door de dorpsbewoners kan worden gebruikt zonder inmenging."
De Jeu erkent dat er dan wel een goede ondersteuning moet zijn vanuit de gemeente. Niet om de boel te controleren, maar om de weg te wijzen. Hij wijst ook op de Right to Challenge, waarbij een initiatiefgroep een taak van de gemeente over kan nemen.

TOM
Als algemene punt, dus niet specifiek voor Koudekerk, wordt ook gesproken over klachten rond de ontbrekende samenwerking  met TOM in de Buurt. Over de samenwerking met TOM merkt De Jeu op: "Er zijn veel klachten, dus daar moeten we nu iets aan doen. Verder vinden wij dat de aanbesteding echt anders moet. We hebben hier wel van geleerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat TOM initiatieven ondersteunt en niet tegenwerkt."

Van onderop besturen
In het algemeen merken zowel De Jeu als Van As op dat Nieuw Elan als lokale partij niet links of rechts is. "Wij zijn van 'we moeten de problemen in de samenleving oplossen'. Wij willen echt van onderop besturen. Nieuw Elan wil aan de slag met dorpsplannen, daarbij beseffen wij net als het Dorpsoverleg dat niet alle inwoners op één lijn zitten. Dus je moet dan wel als Koudekerk aantonen dat er voldoende draagvlak is."

Fotograaf: PR Nieuw Elan
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij