Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Gewicht

Bronzen gewichtje in de vorm van 2 eikeltjes
Plek van de vondst