Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Helmklep

Houten schrijftafeltje, waarop nog vage resten van letters te zien zijn die door de waslaag heen in het hout zijn gekrast.

Plek van de vondst