Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Klok/bel

Bronzen bel, zonder klepel
Plek van de vondst