Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Naald/naainaald

benen naald
Plek van de vondst