Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Naamplaatje

Bronzen naamplaatje met tekst naam C VITELLI = centurio Vitellius. Daronder de naam MARICI, mogelijk Maricus of Mariccus. Rond met 1 van achter naar voor doorboord gaatje en een bronzen pin aan achterzijde.
Plek van de vondst