Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantserscharnier

Fragment bronzen pantserscharnier
Plek van de vondst