Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Profaan

Tinnen pelgrimsinsigne met buste van een man
Plek van de vondst