Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Umbo/schildknop

Fragment van een ijzeren schildknop of umbo
Plek van de vondst