Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Waterleidingbuis

Fragment van een loden waterleiding
Plek van de vondst