Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Zegeldoos

Deksel zegeldoosje. Deksel zegeldoosje is versierd.
Plek van de vondst