Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Zwaardschede

Fragment bronzen zwaardschedebeslag
Plek van de vondst