Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

"Wij bouwen voor iedereen in de gemeente"

26 februari 2018 - 20:51  •  Nieuw Elan  •  reacties

Wij bouwen voor iedereen in de gemeente

Alphen aan den Rijn - "Wij bouwen voor alle doelgroepen in de gemeente", zegt Van As, wethouder wonen,  vastbesloten. "De afgelopen periode hebben we vooral veel sociale huurwoningen gebouwd aan de Lage Zijde. Alle grote leegstaande kantoorpanden zijn inmiddels verbouwd tot appartementen. Langs het spoor in Kerk en Zanen komen geen kantoren, maar stadswoningen en appartementen. Tussen 2014 en 2018 zijn er in totaal 1895 woningen gebouwd of in aanbouw."

Het gat
De aandacht gaat de komende periode, dus na de gemeenteraadsverkiezingen, vooral naar de grote groep mensen met middeninkomens en naar de groeiende groep senioren.
De middeninkomens vielen de afgelopen jaren een beetje buiten de boot. Hoe dat komt? "De kantoorpanden zijn verbouwd om starters en urgent woningzoekenden een dak boven het hoofd te geven. We hadden ook een tekort aan sociale huurwoningen, vandaar dat deze groep bediend moest worden. Nu moeten we de vraag van de middeninkomens oplossen, dan kunnen zij doorstromen", aldus Van As, die graag aan een nieuwe periode als wethouder wonen wil beginnen. "Een vrije sector huurwoning kost net iets meer dan 1.000 euro, daar begint momenteel de huurprijs in de vrije sector mee. De sociale huurgrens ligt net boven de 700 euro. Je ziet het gat zitten."

Redelijke prijs
De uitdaging is om de grote groep die uit een sociale huurwoning wil doorstromen, een woning met een redelijke huurprijs of koopprijs te bieden. "De middeninkomens hebben het slecht getroffen in de huidige woningmarkt waarin koopwoningen als warme broodjes over de toonbank gaan", zegt André de Jeu, fractievoorzitter en lijsttrekker van Nieuw Elan. "Nieuwbouw voor een redelijke huurprijs is moeilijk. Dat komt omdat de grondprijs te hoog is voor deze goedkopere woningen. Als we de gemeentelijke gronden als het ware ‘verpatsen’ voor minder geld, dan hebben we een tekort. Dat betekent dat we die miljoenen euro’s dan elders vandaan moeten halen."

Groen is leefbaar
Er is geen gemakkelijke oplossing, vindt ook Van As: "We zijn in gesprek met dorpsraden over woningbouw in de dorpen. Maar, dat zijn kleinschalige projecten om de woningnood voor de dorpsbewoners op te lossen. Ik zie op dit moment voor iets grotere projecten kansen aan de randen van de stad. Dat sluit ook aan op de Woonvisie met plannen vanaf 2025."
Inbreiden is in de stad geen optie meer. Het overgebleven wijkgroen en de parken zijn verplichte percentages. Bovendien: "Groen houdt de stad leefbaar en aantrekkelijk", merkt De Jeu op. "We willen wel dat mensen het prettig wonen vinden in Alphen aan den Rijn, zowel in de stad als in de dorpen als in het buitengebied."

Senioren
Voor een bepaalde groep senioren geldt eigenlijk hetzelfde als voor de middeninkomens. Zij vallen overal net buiten de boot. "Wie een dagje ouder wordt, heeft ook steun en zorg nodig. Wij verwachten veel van nieuwe technologie om senioren te ondersteunen, dan kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen", meldt De Jeu. Daar wil Nieuw Elan ook vooral veel voorzieningen: in de buurten, wijken en dorpen. Vlakbij huis dus.

Woonvisie
Nieuw Elan staat vierkant achter de Woonvisie die afgelopen jaar door wethouder Van As is gepresenteerd en die door de gemeenteraad wordt gesteund. En nee, Nieuw Elan wil niet de Gnephoek zomaar volplempen. "Dat ligt een stuk genuanceerder", aldus De Jeu. "We willen langs de randen van de stad verschillende locaties bebouwen die allemaal een relatie hebben met het vele water in onze gemeente en die aansluiten op de bestaande wegen. Wat we vooral willen, zijn voldoende goede duurzame woningen in duurzame wijken voor al onze inwoners."

Fotograaf: PR Nieuw Elan / Ros Original
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij