Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Draadfibula

Bronzen draadfibula met 4 windingen
Plek van de vondst