Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Draadfibula

Bronzen draadfibula
Plek van de vondst