Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht 59 gram. Met 2 streepjes als merkteken
Plek van de vondst