Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht 87 gram. Merkteken ?
Plek van de vondst