Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Gewicht

Loden gewicht. in de vorm van een loodbaar 145 gram
Plek van de vondst