Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lans/speer (onderdeel)

IJzeren speerpunt
Plek van de vondst