Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lans/speer (onderdeel)

IJzeren speerpunt, punt afgeroken. Fragmenten hout uit schacht
Plek van de vondst