Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Paardentuigbeslag

Bronzen riembeslag
Plek van de vondst