Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pijlpunt

Platte ijzeren pijlpunt.
Plek van de vondst