Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen riembeslag met 2 bronzen pinnetjes
Plek van de vondst