Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen riembeslag met 4 bronzen pinnetjes. Ingelegd met zilver en niÌøåÀå_llo
Plek van de vondst