Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Riembeslag

Bronzen beslagknop, rond met bolle kop. Pinnetje aan achterzijde
Plek van de vondst