Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Vaatwerk

4 fragmenten van een bronzen (steel ?) pannetje
Plek van de vondst