Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Dolkschede

IJzeren dolkschedeplaat, versierd
Plek van de vondst