Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Slot (onderdeel)

Vrijwel complete handboei
Plek van de vondst