Politiek

« Vorige - Volgende »

Meer aandacht voor zorg, educatie, sport en cultuur

29 april 2018 - 21:36  •  reacties

Meer aandacht voor zorg, educatie, sport en cultuur

Alphen aan den Rijn - De samenleving verandert: mensen worden ouder, er is technologische vooruitgang en er zijn nieuwe maatschappelijke initiatieven. Daar heeft de gemeente de afgelopen vier jaar op ingespeeld. Het maatschappelijk en het sociaal domein van Alphen aan den Rijn zijn een voorbeeld voor heel Nederland. Maar, het kan altijd beter. Het nieuwe college van burgemeester en wethouder komt voor de zomer met een uitvoeringsprogramma inclusief financiële onderbouwing. Hieronder alvast een bloemlezing met een aantal plannen.

De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks wil onder meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter aan werk helpen. Bij voorkeur betaald werk bij een gewone werkgever, maar als dat niet kan is vrijwilligerswerk een goede mogelijkheid.
Armoede moet worden voorkomen. Hiervoor komt er een armoederegisseur die zich inzet voor vroegsignalering, voorkomen van schuldsanering en een betere samenwerking tussen organisaties. Bij schuldhulp wordt het traject verbeterd, onder meer met maatwerk.

Ouderen moeten voldoende ondersteuning krijgen om gezond oud te worden, liefst in hun eigen buurt. Hiervoor is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Een mogelijkheid om eenzaamheid te bestrijden is bijvoorbeeld ook het stimuleren van burenhulp en online hulp op afstand.  

Educatie, sport en cultuur moeten als cluster worden ingezet. Deze aandachtsgebieden versterken elkaar en kunnen preventief en ondersteunend worden ingezet. Er wordt aangesloten bij het landelijk Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, zodat alle kinderen mee kunnen doen. Er komt een nieuwe cultuurvisie met onder meer ateliers, oefenruimtes, verbouwing van Parkvilla en een visie op religieus erfgoed.

Op de foto: open dag Parkvilla.

Fotograaf: Alphens EV