Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

2 Fragmenten bronzen schildrandbeslag
Plek van de vondst