Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Onbekend

6 onbekend loden objecten. 1 rondgevouwen (netverzwaring ?) 259 gram en 1 met gaatje. + gietresten en/of schroot met mogelijk vislood
Plek van de vondst