Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Spijker/(klink)nagel

1 grote ijzeren nagel met ronde conische kop, 1 idem afgebroken, 1 schoenspijkertje en 3 fragmenten van nagels
Plek van de vondst