Nieuws

« Vorige - Volgende »

Samen maken we van Alphen een ‘groene stad met LEF’

10 april 2019 - 12:06  •  reacties

Samen maken we van Alphen een ‘groene stad met LEF’

Alphen aan den Rijn - Op die manier wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van “circulaire economie” oftewel kringloop economie. Dat gaat niet alleen over hergebruik en recycling, maar ook over andere - en zeker ook interessante - nieuwe produkten en diensten. Economisch gezien is daarmee veel te winnen.

Hoe kunnen we werken aan circulaire economie?
In Alphen aan den Rijn zijn bedrijven die handen en voeten willen geven aan circulaire economie (CE) en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN(SDG). Dat willen zij omdat het leidt tot nieuwe inzichten, nieuwe producten en diensten en een betere marketing van de eigen bedrijfsvoering en producten.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een tiental bedrijven die handen en voeten willen geven aan circulaire economie en de SDG’s en die van en met elkaar willen leren. Met een groep van deskundigen en in samenspraak met elkaar wordt op een projectmatige manier gewerkt aan thema’s als: energievoorziening en -besparing; waterbesparing en -behoud in het gebied; verbetering van de eigen bedrijfsvoering en bijvoorbeeld gezamenlijke marketing binnen de gedachte van “Groene stad met lef”.

Voorbeelden
Tot de voorbeelden behoort het ontwerp van een nieuwe - biobased - productlijn voor snackbars (verpakkingen e.d.) op basis van natuurlijke grondstoffen uit het gebied.
De hogeschool INHolland, lectoraat Finance & Accountancy wil graag meebouwen aan nieuwe financiële (circulaire) bedrijfsmodellen voor MKB; studenten en docenten van de universiteiten van Utrecht en Leiden willen meewerken in de vorm van onderzoek en toepassingen van kennis.

Met clusters van bedrijven kunnen projectvoorstellen - voor financiële ondersteuning - worden ingediend bij de EDBA en wellicht andere instanties, afhankelijk van het onderwerp.

Wil jij de Alphense economie en je eigen bedrijf versterken? Geef je dan op bij Ad Faasse (faasse@icloud.com)

Kenniscentrum
De nieuwe organisatie op dit terrein wordt opgezet door Ad Faasse in samenwerking met ondernemers en partijen uit onderwijs/wetenschap o.a. Blue Turtles uit Rotterdam maar ook met naburige gemeenten als Leiden en Nieuwkoop, EDBA, Alpen Marketing en Groene Cirkels. "We moeten naar een circulaire economie, daarin ligt de toekomst. Vanuit de Groene Stad met LEF verwacht ik slimme verbindingen. Die komen bijvoorbeeld nu al op social media tot stand", meldde Faasse.

Fotograaf: Alphens EV