Nieuws

« Vorige - Volgende »

Koning stuurt open brief van LHBT asielzoekers door

5 februari 2016 - 14:48  •  reacties

Koning stuurt open brief van LHBT asielzoekers door

Alphen aan den Rijn -

De brief waarin melding wordt gemaakt hoe LHBT asielzoekers stelselmatig gediscrimineerd worden, ging 'viral' op sociale media en tal van kranten hebben de brief op hun internetpagina's geplaatst. Die brief is op 26 januari afgeleverd bij het werkadres van de Koning in Den Haag, Paleis Noordeinde.

Refererend aan Grondwet artikel 1 en gezien de noodzaak reageert de Koning binnen een week via zijn Kabinet van de Koning. "Zoals u zelf in uw brief aangeeft, mag er in Nederland niet gediscrimineerd worden. Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dan ook dat "Allen die zich in Nederland bevinden dienen in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Als hieraan in de praktijk iets schort of lijkt te schorten, biedt ons rechtssysteem de waarborgen om te corrigeren. De Koning draagt, in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid, uw brief over aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die als bewindspersoon verantwoordelijk is voor de situatie in de noodopvang."

Stichting LGBT asylum support wacht een reactie af van de staatsecretaris die middels kamervragen door verschillende politici sinds 11 december 2015 – de aanvang van de hongerstaking door 10 LHBT asielzoekers in de noodvang in Alphen aan de Rijn – van deze situatie op de hoogte is gebracht.

Daarnaast heeft de stichting vanaf begin januari dit jaar meerdere aangiftes van geweld naar LHBT asielzoekers bij diverse kamerleden onder de aandacht gebracht. Ook daar zijn kamervragen over gesteld zijn over hoe veilig de situatie voor de kwetsbare groep van LHBT asielzoekers in tal van AZC's en opvanglocaties daadwerkelijk is.

Fotograaf: Josh Walet