Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Tweestrijd

6 maart 2016 - 09:57  •  Ruud Gebel  •  reacties

Tweestrijd

Alphen aan den Rijn - Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de studierichting Politicologie aan de Universiteit Leiden is de aanwezigen gevraagd naar hun stemgedrag ten aanzien van het referendum over het associatieverdrag met Oekra´ne. De uitslag ziet u hierboven afgebeeld.Dat schoof de oplossing van een dilemma waar ik mee worstel een maand naar voren: ga ik stemmen?Zoals u misschien uit het verleden nog weet, ben ik fel tegenstander van een referendum. Een referendum heeft geen plaats in de representatieve democratie die wij in Nederland hebben. Wij kiezen elke vier jaar onze vertegenwoordigers in de verwachting dat zij met alle kennis en wijsheid die zij bezitten de juiste keuze maken. Blijken zij vier jaar lang niet de juiste keuzes gemaakt te hebben, blijken wij dus de verkeerde mensen gekozen te hebben, hebben wij na vier jaar, of zo veel eerder als een kabinet valt, de mogelijkheid deze fout te herstellen door op iemand anders te stemmen. De doorsnee Nederlander heeft geen tijd om alle informatie die nodig is om een tot een weloverwogen besluit te komen tot zich te nemen en heeft niet de kennis om alle gevolgen op korte Ún met name de lange termijn te overzien. Regeren is niet doen wat het volk op dat moment wil, maar is besluiten nemen in het algemeen belang met inachtneming van alle gevolgen op korte en lange termijn en rekening houdend met alle factoren, waaronder, maar niet exclusief de mening van de bevolking, maar ook de zaken die er niets mee te maken hebben buiten beschouwing latend. Als je als politicus een referendum nodig hebt om te weten hoe de kiezer over een onderwerp denkt, ben je een buitengewoon slecht politicus. Een politicus houdt altijd de vinger aan de pols in de samenleving.Ik heb geen glazen bol nodig om te voorspellen dat veel mensen tegen stemmen. Niet omdat zij tegen het associatieverdrag zijn (daar heeft een grote meerderheid zich echt niet in verdiept), maar omdat er een anti-Europees sentiment heerst, met name gevoed door de Eurocrisis en de problemen met vluchtelingen (wat helemaal niet zo'n probleem is, maar daar kom ik later nog wel eens op terug) en aangewakkerd door de eurosceptische partijen als PVV en SP. Kunnen we niet drie controlevragen stellen waaruit blijkt of mensen zich in het associatieverdrag verdiept hebben, en de stem pas meetellen als ze deze drie vragen goed hebben? Nee, natuurlijk kan dat niet, maar het zou het experiment waard zijn.Maar goed, het plaatst mij dus voor een dilemma. Ga ik meedoen aan een referendum dat ik ten principale niet erken? Moet ik wel meedoen omdat de mogelijkheid van een (gelukkig raadgevend)  referendum wel democratisch tot stand is gekomen? Speel ik als ik niet mee doe de tegenstanders van het associatieverdrag in de kaart? Geldt hetzelfde als ik wel mee doe, maar een ongeldige stem uitbreng?Naast mijn mening over een referendum is mijn mening over het associatieverdrag met Oekra´ne ook helder. Ik ben daar een groot voorstander van. De voornaamste doelstelling van dit associatieverdrag is het verdiepen van de politieke en economische banden tussen de Europese Unie en Oekra´ne. Belangrijke onderdelen van het verdrag zijn:het bevorderen van vrede en stabiliteit op regionaal en internationaal niveauhet versterken van economische en handelsrelaties zodat Oekra´ne beter integreert in de Europese markt. Beide partijen moeten daardoor import- en exporttarieven afbouwen.het intensiveren van de samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.  Deze samenvatting is niet van mij, maar komt van een website waar kort maar krachtig de inhoud en de argumenten voor en tegen staan vermeld, http://www.europa-nu.nl/id/vjeveyp2hkjv/associatie_overeenkomst_eu_oekraine#p3. Van harte aanbevolen, het kost je 5-10 minuten leeswerk en je gaat goed voorbereid naar de stembus. Maar hoe kun je tegen een verdrag zijn dat bovenstaande doelstellingen heeft? Was de vraag geweest of Oekra´ne op dit moment moet toetreden tot de EU, had ik TEGEN gestemd. Landen die de financiŰle huishouding net op orde hebben, waar corruptie heerst et cetera, hebben geen plek in de EU. Als we bij de totstandkoming van de EU deze criteria beter gehanteerd hadden, had ons dat nu een hoop ellende bespaard, maar gedane zaken nemen geen keer.Uiteindelijk heb ik besloten toch naar de stembus te gaan en een voor-stem uit te brengen. Als democraat dien je je neer te leggen bij democratisch genomen besluiten, en de totstandkoming van het referendum is zo'n besluit. Dus ik ga naar de stembus op 6 april, en ik stem VOOR! Ik hoop dat u, na lezing van de website en zich daadwerkelijk beperkend tot de vraag van het referendum, dat ook doet.

Fotograaf: Josh Walet