Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

VVD of Volt?

7 maart 2021 - 17:06  •  Ruud Gebel  •  reacties

Alphen aan den Rijn -  Soms heb ik de behoefte, al is het maar voor mezelf, zaken aan het papier toe te vertrouwen. Ik had dit blog nog. Het aantal lezers is ongetwijfeld veel geringer dan toen ik nog raadslid was, maar toch...

Wordt het VVD of VOLT?


Voor het eerst in mijn leven overweeg ik in plaats van op de VVD op een andere partij te stemmen, namelijk Volt. Niet omdat de VVD ineens standpunten verkondigt waar ik het plots niet mee eens ben. Ik blijf ook gewoon lid. Nee, omdat de VVD op enkele terreinen zaken laat liggen, met name het klimaat en Europa.

De VVD ligt een straatlengte voor in de peilingen en wordt ongetwijfeld de grootste partij. Gelukkig, wat mij betreft. Maar met deze enorme voorsprong had de VVD mijns inziens meer moeten doen. ?Let?s take these approval ratings for a spin? (film The American President). 

Zeker, de VVD is reeds opgeschoven, mede dankzij Klaas Dijkhoff.  Toch stemmen we straks niet zo zeer op de VVD als partij, maar op de partijleider en premier Mark Rutte. Er is niets mis met Mark, ik denk dat we als land trots en blij moeten zijn met een premier als Mark Rutte. Maar het gaat te veel over de persoon Rutte en niet om de ideeŽn van de VVD die, zoals uit onderzoeken blijkt, ook op veel draagvlak kunnen rekenen. Als Mark in of na de komende regeerperiode stopt, moeten we als VVD wel verder, liefst op het hoge niveau waar we nu op zitten. Dat vereist dat de VVD uit de schaduw van de huidige partijleider stapt, hoe zeer ik hem ook waardeer, en meer laat zien waar de VVD voor staat. We moeten ook niet zelfgenoegzaam geworden als in de tijd van Dijkstal. Pim Fortuijn maakte genadeloos een einde aan deze zelfgenoegzaamheid.

Waar laat de VVD het liggen, mijns inziens uit angst voor stemmenverlies op rechts?

1. Klimaat

Ik behoorde lange tijd tot de mensen die weliswaar de klimaatveranderingen onderkenden, maar die de rol van de mensheid in deze verandering onderschatten. Inmiddels ligt er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de mens wel degelijk zo veel invloed heeft dat we ook in staat zijn de opwarming van de aarde te beperken. Dat vereist forse maatregelen. Het onaantrekkelijk maken van vluchten binnen Europa door een forse vliegtax in te voeren en de opbrengsten besteden aan een netwerk van hogesnelheidslijnen, het terugdringen van de intensieve landbouw door inkrimpen van de veestapel, het belonen van duurzaam klimaatvriendelijk boeren en van het kopen van duurzaam geproduceerde voedselproducten, en het investeren in klimaatvriendelijke energiebronnen om maar enkele zaken te noemen.

De tijd was rijp geweest, en is rijp, om ook als VVD te roepen dat we bovenstaande zaken nodig hebben om te zorgen dat we allemaal nog een leefbare plek hebben op deze aarde en om klimaatmigratie te voorkomen. Vertellen dat investeren in klimaatmatregelen ook gunstige effecten heeft op innovatie en werkgelegenheid. Allemaal VVD-thema?s.

2. Europa

De halfhartige houding van de VVD jegens Europa moet veranderen. Nee, we hoeven niet alles wat Europa wil slaafs te volgen. We mogen best kritisch blijven, maar vertel de mensen dat we niet buiten Europa kunnen. Dat hun werk en welvaart voor een belangrijk deel afhangt van Europa, dat Europa ons veilig houdt. Laten we samen met Duitsland optrekken in de pro-Europese beweging, en geef Europa tanden. We moeten af van dat verlammende vetorecht. Laat het Europees Parlement de Europese Commissie benoemen in plaats van de koehandel tussen regeringsleiders.

Deze en nog wat meer zaken vind ik wel terug bij Volt. Een van de standpunten van Volt houdt mij nog wat tegen, en dat is de gekozen burgemeester, en, erger nog, gekozen wethouders. Mensen die gekozen worden zullen niet snel impopulaire maatregelen nemen, en dat is wat B&W nog wel eens moeten doen. De gemeenteraad heeft voldoende zeggenschap om te waarborgen dat de meningen van de inwoners gehoord worden en doorklinken in het beleid. Wij kiezen ook geen premier en de minsisters, er is geen enkele reden dat op gemeentelijk niveau wel te willen.

Ik ben er nog niet uit, maar dit is de eerste keer dat er een partij meedoet die mij aan het twijfelen brengt. Niet schreeuwerig, niet alleen impopulaire/populistische standpunten, maar reŽel, optimistisch en toekomstgericht, net als de VVD eigenlijk.....